Yeni Ürünlerimiz Blender Yıkayıcılar, Filtre Kahve Makineleri ve Sos Isıtıcıları Yakında Stoklarımızda!

Müşteri Hizmetleri

0 (232) 999 19 61

(09:00 / 19:00)

Geri İade Politikası

Turnike End. Mut. Ekp. San. ve Tic. Ltd. Şti. web sitesi üzerinden satın alınan ürünlerin ücret iadesi ve değişim koşulları ile hizmetin nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen Satın Alma Sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.


İADE ŞARTLARI

Web sitesimiz üzerinden satın alınan hizmet veya servislerin ücret iade şartları aşağıdaki gibidir.

- Ürünün uzun süreli kullanımına başlanmamış olması.

- Satın alma tarihinden itibaren 14 gün geçmemiş olması.

- İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması.

- İade talebinin satın almayı takip eden 14 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından firmamıza yazılı (kağıda veya digital) olarak bildirilmiş olması.

- Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması.


İADESİ TALEP EDİLEMEYECEK ÜRÜN ve HİZMETLER

Ürün kullanımına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

- Orjinal ambalajı veya kutusu kaybolmuş veya tahrip edilmiş olanlar,

- 14 günlük yasal geri iade süresi sona erenler,

- Yeniden nihai bir tüketiciye sunulamayacak kadar tahrip edilmiş olanlar.

- Parçası ve eklentisi kaybolmuş veya bozulmuş olanlar,

- Faturası (irsaliyesi) kaybolmuş veya üzerinde düzenleme yapılmış olanlar,

- Tüketici kaynaklı zarar görmüş/yıpranmış/hasara ugramış olanlar.

NOT: Müşteriye resmi olarak fatura edilmemiş/edilememiş olan ürün ve hizmetlerin iadeleri mümkün değildir.


İADE USÜLLERİ

Nakdi iadeler:

İadesi talep edilen hizmet için, hizmetin nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya hizmetin ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve firmamız tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve 14 gün içerisinde müşterinin firmamıza bildireceği banka hesap numarasına iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

Alış-veriş kredisi olarak iade:

İadesi talep edilen hizmet veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.


İADE TALEBİNİN BİLDİRİLMESİ

İade talepleri, satın almayı takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde;

- İadeye konu olan hizmet / servis

- İadeye konu olan hizmet veya servise ait fatura numarası

- İade sebebi / nedeni (zorunlu değil)

- Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi olarak)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin hizmeti kullanmakta olduğu turnikeshop.com üye hesabında yer alan, sistemde kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden info@turnikeshop.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi dikkate alınmayacaktır.


TAKSİTLİ ALIŞVERİŞLER, KREDİ KARTI KAMPANYA & PUAN KULLANIMLARI, HEDİYE ÇEKİ & ÜÇÜNCÜ TARAF İNDİRİMLERİ

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işlemlerinde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.


YABANCI PARA BİRİMİ İLE YAPILAN İŞLEMLER

Turnike End. Mut. Ekp. San. ve Tic. Ltd. Şti., hizmet ve servislerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRY (Türk Lirası) tutarı üzerinden işlem yapacaktır.


İADE TALEBİNİN REDDİ

Turnike End. Mut. Ekp. San. ve Tic. Ltd. Şti. daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.


İADE TALEBİNDEN CAYMA

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.


UYUŞMAZLIK ve İTİRAZ HAKKI

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere Turnike End. Mut. Ekp. San. ve Tic. Ltd. Şti. iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde Turnike End. Mut. Ekp. San. ve Tic. Ltd. Şti.’in yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi İzmir / Türkiye'de bulunan mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları Turnike End. Mut. Ekp. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile hizmet ve servisleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, turnikeshop.com üzerinden hizmet veya servis satın alan herkes, bu bildirgeyi ve esaslarını peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.